|

Моята нова USB мишка не работи. Какво да правя?

Наскоро си закупих нова USB мишка и в упътването пишеше, че за инсталацията и не са нужни драйвери. Windows я разпозна автоматично, изписа, че е готова за ползване, но тя просто не работеше. Какво да правя? Решението е много лесно, ако знаем къде да търсим. Отворете Device Maneger: намира се в My Computer / Control Panel / System / Hardware / Device Manager. Вашата мишка ще се появи в „Device Manager“, като „HID-compliant device“ (Фиг.1).

Фиг.1

С вашата стара мишка, натиснете десен бутон върху „HID-compliant device“ и изберете „Update Driver…“ от менюто (Фиг.2).

Фиг.2

 

 

На екрана ще се появи прозорец „Hardware Update Wizard“. Изберете „Install from a list or specific location (Advanced)“ и натиснете Next. (Фиг.3).

Фиг.3

 

 

След това изберете „Don’t search. I will choose the driver to install“ и натиснете Next (Фиг. 4).

Фиг.4

 

 

След това кликате върху „HID-compliant mouse“ и натискате Next (Фиг.5).

Фиг.5

 

 

Воала, вашата мишка ще се покаже в „Divice Manager“, под  „Mice and other pointing devices“, като „HID-compliant mouse“ (Фиг.6)

Фиг.6

 

От този момент нататък би следвало вашата нова мишка да заработи нормално.